VSTUPENKY

Předpodej: 460,- Kč
On-line: www.goout.cz

www.xticket.cz

Osobně: Infocentrum Buštěhrad, Revoluční 1 / 4, Buštěhrad
tel.: 312 278 020

Art Club AktOFFka, Oty Pavla 246, Buštěhrad
tel.: 731 593 894

V den D: 500,- Kč
Na místě: Vstupní brána, Revoluční 1 / 4, Buštěhrad
17.00 – 23.30
Slevy:  Vozíčkáři + 1 osoba jako doprovod zdarma

O nás

Buštěhradský hudební festival Bushfest je tu 14 let. U jeho vzniku jsou zdejší bigbíťáci Milan a Vojta Mudrovi, k nimž se přidal kulturní výbor Města Buštěhrad, zdejší Skauti a řada dobrovolníků. Původní přehlídka amatérských kapel se v r. 2018 otevřela i přespolním a profesionálům, mezi kterými nechyběli Gaia Mesiah, Vasilův rubáš, Eturnity, Kapitán Demo, aj. Pořadatelských otěží se spolu s výše jmenovanými ujal Kulturní spolek Butzkow, z.s. s vizí akce, která si na sebe dokáže vydělat, což se poprvé podařilo v r. 2019.

Součástí myšlenky festivalu je i podpora dokončení záchrany buštěhradského zámku, nad nímž se po dlouhá léta vznášel mrak marnosti: „Buštěhradský zámek s propadlými střechami a stropy jsme v r. 2003 začali zachraňovat doslova v hodině dvanácté. V roce 2011 proces záchrany přerušila na dlouhá léta neblahá „rathovská aféra“, kdy navíc vyschly velké evropské granty na záchranu kulturních památek. Dnes pokračujeme, ale nejsme v tom sami: přidávají se k nám zdejší aktivní spolky a podporovatelé “, říká Daniela Javorčeková, památková architektka a starostka města. I proto je v logu Bushfestu patronka města Sv. Máří Magdalena, kterou má Buštěhrad i ve svém historickém městském znaku.

Po dvou letech jsme zpět v komornější půldenní verzi s umělci, kteří na náš comeback počkali spolu s námi. Vítejte!

KDE NÁS NAJDETE

Buštěhrad je město ve středních Čechách ležící 4 km východně od Kladna, 2 km severně od Lidic a 19 km severozápadně od centra Prahy.

Autem: po D7 kolem Letiště Václava Havla směrem na Chomutov až ke sjezdu Kladno- Lidice-Buštěhrad, pak ještě 2 km.
MHD Praha: ze stanice metra A Praha-Veleslavín linkou č. 300

ze stanice Praha-Zličín linkou 324

Bushfest je v zámeckém parku, jediná vstupní brána je z horního nádvoří na Revoluční 1/4 vedle klasicistního kostela Povýšení Svatého Kříže.

PRAVIDLA A DŮLEŽITÉ INFORMACE

Otevírací doba::  17.00 – 01.00
Hudební program:  18.00 – 24.00
Hygiena:  Mobilní WC a mycí stání v areálu,
odpadkové koše s pravidelným úklidem.
Zákazy:   Z bezpečnostních důvodů je zakázáno do areálu vstupovat se zvířaty,
zejména se psy, jako i do areálu vnášet:

  • nádoby skleněné, plechové
  • hořlaviny a předměty ohrožující bezpečnost
  • zbraně jakéhokoli druhu
  • deštníky
  • laserová ukazovátka, magnetofony a nahrávací zařízení
  • vlastní jídlo a nápoje
  • židle a sedátka jakéhokoli druhu; výjimku mají vozíčkáři nejlépe s jednou doprovodnou osobou.

Cokoli z výše uvedeného bude u vstupní brány zabaveno bez nároku na
vrácení majiteli, osoby se zvířaty nebudou vpuštěny dovnitř.

Věci s sebou:   Nezapomeňte na průkaz pojištěnce a osobní doklady, platnou vstupenku, potřebné osobní léky, pláštěnku.
První pomoc: V areálu bude stan s první pomocí a zdravotním personálem.
Security:   Pořádek a bezpečnost zajišťuje označená bezpečnostní služba ShieldTech s.r.o. Každý návštěvník je povinen řídit se jejich pokyny, v případě naléhavé potřeby se na ně lze obrátit s prosbou o pomoc.
Kompetence: Kontrola osobních zavazadel při vstupu do areálu,
nevpuštění podnapilých osob či vyvedení osob narušujících zdárný průběh akce, usměrňování osob v případě evakuace, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení, ochrana prostor v blízkosti pódia a zákulisí.
Ztráty a nálezy: Nalezené předměty můžete odevzdat u vstupu do zákulisí / backstage.
Další informace:  Občerstvení v areálu bude zajištěno za obvyklé festivalové ceny, s dostatečným počtem prodejních stánků s alko/nealko nápoji a pivem

KONTAKTY

Pořadatel: Kulturní spolek Butzkow, z.s.
Oty Pavla 246, 273 43 Buštěhrad
Záštita: Město Buštěhrad
Program: : Kulturní spolek Butzkow
Martin Kosa
tel.: 725 827 263
Grafika:  Michal Fiala